ROMAN UNGEHEUER

Roman Ungeheuer

Urodzony w 1956 roku, z wykształcenia architekt krajobrazu, studia ukończył z wyróżnieniem w warszawskiej SGGW; jeden z pionierów prywatnej przedsiębiorczości, od 21 lat wspólnie z bratem Zbyszkiem prowadzi firmę z branży remontowo-budowlanej; w ogóle wiele łączy go z bratem: poglądy na wiele spraw ich łączą, a także zapał do pracy społecznej; czy to dlatego że niejakie podobieństwo fizjonomii ich do siebie tez zdaje się przybliżać, razem pracują i bardzo blisko siebie mieszkają, czy – odwrotnie – że tyle rzeczy robią wspólnie, to bywa, iż myleni są między sobą na ulicy? – ta symbioza nie oznacza jednak bliźniaczej identyczności: młodszy z braci to osobna osobowość i po części osobne doświadczenia; bardzo miło wspomina swój okres studencki, ważnym powodem tego jest fakt, że to pośród koleżanek na swoim kierunku znalazł swoją miłość życia; z przyszłą żoną połączyły go te same zainteresowania – pisali wspólną, na rozszerzony temat, pracę magisterską i razem występowali w akademickim zespole pieśni i tańca; choreograficzne zdolności pozwoliły im przemierzyć pół Europy – na ten przykład wyjazd do Norwegii, (niemała gratka w owych czasach), ten jeszcze zaliczał sam, do Italii tymczasem udawali się już wspólnie (dwukrotnie! – w Rzymie uczestniczyli w publicznej audiencji u papieża Pawła VI, następnie u Papieża Polaka); wówczas też miał pierwszy (proroczy, jak się później okazało) kontakt z krainą znad Balatonu; niezliczone były artystyczne tournée po Polsce, podczas których występował w największych salach wypełnionych po brzegi publicznością; te barwne wspomnienia pozwoliły nie zatrzeć szczególnie ciepłego sentymentu, jakim darzy Warszawę, wbrew galicyjskiemu (pro krakowskiemu) nastawieniu krośnian i wbrew trudom studenckiego życia, które nie zostały mu oszczędzone (odbywał regularne podróże przeprowadzkowe po Warszawie, dzięki którym stał się nie tylko specjalistą od topografii miasta, ale też prawdziwym znawcą tematyki stołecznych akademików); ścieżka edukacji, jaką wybrał, godziła jego naukowe i artystyczne zainteresowania: z jednej strony, przyrodnik, dendrolog z zamiłowania, pasjonat łacińskich nazw roślin, z drugiej zaś – oddany amator rysunku; od lat obok pracy zawodowej oddaje się działalności polityczno-społecznej: po ukończeniu studiów, na początku lat 80. zaangażował się w ruch solidarnościowy, obecnie działa w lokalnych strukturach jednej z partii politycznych; członek krośnieńskiej Unii Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości; wchodzi też w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody; działa w społecznym Komitecie Renowacji Starego Cmentarza w Krośnie; nade wszystko cieszy się rodziną – dumny z zawodowych sukcesów dwóch synów, wielką radość dostarczają mu wnuczka Milenka i wnuczek Filip, człowiek o nie ekspansywnej osobowości, lecz nader rzeczowy; wypoczywa przy dobrej książce, winie węgierskim lub pracy w ogrodzie.

Roman Ungeheuer za swą działalność otrzymał:

  • Medal „Pro Memoria” nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych