Ryszard Krukar

RYSZARD KRUKAR - ur. 1950 r. w Rymanowie.  Absolwent Szkoły Głównej i Statystyki (aktualnie szkoły Głównej Handlowej) wydziału ekonomiki w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, Wyższej Szkole Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W Ministerstwie Skarbu Państwa zdał egzamin i uzyskał uprawnienia członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Po ukończeniu 3 letniego cyklu szkoleń powołany został do kadry rezerwowej Centrali PKO Bank Polski S.A.

Kariera zawodowa:

-Starszy specjalista ds. planowania i analiz w Zakładzie Doświadczalnym Krakowskiego Instytutu Zootechniki,

-Kierownik planowania w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie,

-Zastępca dyrektora w oddziale PKO Bank Państwowy S.A. w Krośnie,

-Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie.

Do czasu pełnej stabilizacji rodzinnej wiele podróżował odwiedził m.in. takie kraje jak Liban, Syrię (jeszcze przed zniszczeniem) Japonię, Filipiny, Republiki Azji Centralnej – Kazachską, Uzbecką i Tadżycką,  Rosyjskie miasta dalekiego wschodu Chabarowsk i Władywostok, kraje Skandynawskie-Finlandię i Szwecję oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej gdzie w latach 1977-1978 odbył rolniczą praktykę zawodową organizowaną przez Ministerstwo Rolnictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa którego jest aktywnym działaczem i w ramach tej organizacji był organizatorem wakacyjnych praktyk młodzieży szkół rolniczych w wielkotowarowych kombinatach rolnych na Węgrzech. W życiu pozazawodowym wykorzystując zdobyte zagraniczne doświadczenia zajmuje się prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego położonego w malowniczych rejonach Beskidu Niskiego oraz działalnością społeczną w ramach Stowarzyszenia „Spotkanie Rymanów”, promującą wielokulturowość środowiska gminy Rymanów. Zainicjował i zorganizował prace remontowo-konserwatorskie przywracające do pierwotnego stanu XVI w. grekokatolicką zabytkową cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy w Bałuciance, posiadająca kunsztowny wystrój snycerski wykonany przez lokalnych artystów która jest materialnym dowodem wielokulturowości oraz uzdolnień posiadanych przez mieszkańców tego środowiska. Jest aktywnym działaczem i członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Krośnie oraz inicjatorem reaktywowania działalności Kółka Rolniczego w Rymanowie mającego ponad 130 letnią historię krzewienia tradycji narodowych którego założycielem w czasie zaborów byli zacni rymanowianie, hr. Jan Potocki oraz dr Ignacy Bielecki. W swoim postępowaniu kieruje się maksymą „Jeśli nie możesz pomóc, to nie przeszkadzaj”.  Zdarza się że resztki wolnego czasu spędza w domowym zaciszu gdzie w realizacji jego pasji i upodobań wspiera go żona Grażyna oraz czynne zawodowo dzieci pracujące w instytucjach publicznych, córka Dominika, syn Piotr oraz córka Joanna wraz z mężem Piotrem oraz wnukiem Jakubem Ryszardem, niewątpliwie przyszłym kontynuatorem zainteresowań i działań dziadka Ryszarda.

Za swoją działalność otrzymał m.in.:

* Złoty Krzyż Zasługi nadany Uchwałą Rady Państwa ,

* Srebrny Krzyż Zasługi nadany Uchwałą Rady Państwa,

* Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa nadany przez Zarząd Woj. Podkarpackiego  Związku

Ochotniczej Straży Pożarnej RP,

* Medal XX-lecia  Odrodzonego Sokolstwa Polskiego nadany przez Polskie Towarzystwa

Gimnastyczne w Krakowie,

* Odznakę „Zasłużony Bieszczadom” nadany przez Wojewódzką Radę Narodową w Krośnie,

* Złotą Odznakę Honorową NOT nadaną przez Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej,

* Złotą Odznakę Honorową SITR nadaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo-

Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa,

* Medal „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” nadany przez Ministerstwo Rolnictwa,

* Złoty medal im. prof. R. Kiersnowskiego nadany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa

Numizmatycznego,

* Odznakę za Zasługi dla Kółek Rolniczych nadany przez Krajowy Związek Rolników Kółek i

Organizacji Rolniczych.