STANISŁAW MATERNIAK

Stanisław Materniak

Urodzony w 1952 roku, krośnianin z urodzenia i wyboru, absolwent Politechniki Warszawskiej, inżynier budowlany, obecnie Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Krośnie S.A, w życiu pozazawodowym m.in. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Spotkanie-Rymanów”, które jest organizatorem corocznych „Dni Pamięci o żydowskiej społeczności Rymanowa”; człowiek rozlicznych pasji – niestrudzony podróżnik, ze swoich interkontynentalnych podróży przywozi walizki zdjęć, układa z tych zachwytów i zadziwień kolejne cykle fotograficznych felietonów: Ziemia Święta, Europa , Chiny, Góra Athos, Parki Narodowe USA, Etiopia, Borneo, Sumatra, Alaska; były one pokazywane na wystawach w Polsce oraz na Słowacji i na Litwie; kolekcjonuje współczesne malarstwo polskie; wspiera akcje kulturalne i artystyczne w Krośnie; ostatki czasu wolnego przeznacza na lekturę, szczególnie interesuje go historia; w zaciszu domowym mąż , ojciec i dziadek, w rodzinie niezmiennie znajduje wsparcie dla wszelkiej swojej aktywności; zdeklarowany pasjonat wina, węgierskiego zwłaszcza, z kuflem piwa widywany jedynie w krajach około-polarnych lub w tropikach, gdzie zdecydowanie trudno o dobrego węgrzyna; aczkolwiek data urodzin swata go jeszcze z mroczną epoką stalinowską, to – jak mówi – tych czasów, na szczęście, nie pamięta, w przeciwieństwie, niestety, do gomułkowskich, choć wolałby pamiętać tylko te, o których Maciek Syrek mawia „późny Gierek, wczesny barok”.

Stanisław Materniak za swą działalność otrzymał:

  • Srebrny Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej nadany przez Prezydenta RP
  • Medal „Pro Memoria” nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych