Uncategorized

1 listopada

Jak co roku kwestujemy na starym cmentarzu.

Dzień Wszystkich Świętych w tym roku okazał się być piątkiem. Właśnie w ten dzień wraz z przyjaciółmi z naszego stowarzyszenia kwestowaliśmy przed bramą główną starego cmentarza w Krośnie. Tak, to rzeczywiście stary cmentarz. Liczy sobie już 227 lat. Wszak że ostatni pochówek nastąpił na nim w 1954 roku ale po okresie jakby zapomnienia, od kilku lat bardzo prężnie działa Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, Komitet Ratowania Starego Cmentarza w Krośnie. Wiele zabytkowych nagrobków zostało odrestaurowanych. Pielęgnowana jest roślinność i alejki Starego Cmentarza. Jest to miejsce wiecznego spoczynku osób wielce zasłużonych dla naszego miasta. Oprócz cywilnych mieszkańców Krosna leżą tu w wiecznym śnie uczestnicy walk o niepodległość z lat: 1812, 1846, 1863, 1918, 1920 r. Pochowani są burmistrzowie, radni miasta Krosna i powiatu, urzędnicy, duchowni, nauczyciele, lekarze, artyści, rzemieślnicy, kupcy. Jest tutaj pochowany m in. generał Edward Wereszczyński h. Korczak, kapitan Stanisław Mazurkiewicz, kapitan Rudolf Mleczko, major Władysław Gościński, burmistrzowie Józef Bergman, dr August Lewakowski i Sylwester Jacewicz, lekarz i powstaniec z pochodzenia Węgier Juliusz Kallay, artysta Stanisław Wojciech Bergman, architekt Napoleon Nawarski oraz publicysta, przemysłowiec i powstaniec Jan Nepomucen Gniewosz. Wchodzący na cmentarz często oprócz „zasilania” naszych skarbonek, robili sobie z nami pamiątkowe zdjęcia. Czas był piękny i słoneczny.