Uncategorized

Dyplom Uznania w Budapeszcie dla Prezesa Stowarzyszenia Portius

Dyplom Uznania w Budapeszcie dla Prezesa Stowarzyszenia Portius

W dniu 13 marca, w przeddzień Święta Narodowego Węgierskiej Wiosny Ludów 1848-1849 r. został zaproszony do Węgierskiego Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa w Budapeszcie, Prezes Stowarzyszenia Portius: Zbigniew Ungeheuer.

Sam tak opisuje to wydarzenie:

Wielkim moim osobistym zaszczytem i ukłonem dla całego naszego Stowarzyszenia Portius, było zaproszenie mnie na tak podniosłą uroczystość. Do Budapesztu pojechałem z moim synem, Sekretarzem Stowarzyszenia, Pawłem Ungeheuerem.

Do gmachu Ministerstwa mieszczącego się naprzeciwko Węgierskiego Parlamentu, przy Kossuth Lajos tér., dojechaliśmy godzinę przed umówionym czasem. Ku naszemu zaskoczeniu byliśmy jedynymi zaproszonymi gości z zagranicy, a za główną bramą wejściową gmachu ministerstwa czekała na nas, mówiąca biegle po polsku pani urzędnik Timea Huber. Po dokonaniu różnych formalności urzędowych zaprowadzono nas do odświętnie udekorowanej olbrzymiej sali kolumnowej, w której miała nastąpić ta podniosła i patriotyczna uroczystość. Do sali wciąż przybywali nowi zaproszeni goście. W punkcie centralnym wisiał olbrzymi obraz przedstawiający najwybitniejszych przedstawicieli Węgierskiego Powstania Narodowego, w tym Lajosa Kossutha, Sándora Petőfiego i gen. Józefa Bema a obok niego stał poczet sztandarowy husarów. Odśpiewano hymn narodowy i odbył się uroczysty koncert. Następnie przemówił do zebranych minister Dr Sándor Fazekas i rozpoczęto odczytywać nazwiska odznaczanych osób, które z sali podchodziły na scenę gdzie odbierały gratulacje i wyróżnienia. Byłem jedynym obcokrajowcem, który na tej uroczystości odebrał zaszczytne wyróżnienie.

W treści honorowego „Dyplomu Uznania” jest napisane:

…dla Pana Zbigniewa Ungeheuera, Prezesa Stowarzyszenia Portius, za jego wkład pracy w rozwój kontaktów pomiędzy miastem Krosnem a Regionem Winiarskim Tokaj…

Po zakończeniu uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez wpływowego posła Dr Richarda Hörcsika do jego gabinetu w gmachu Węgierskiego Parlamentu. W naszym spotkaniu i rozmowach brał udział Ambasador Węgier w Federacji Rosyjskiej.