Uncategorized

Otwarcie Konsulatu

Otwarcie Nowego Konsulatu Generalnego Węgier w królewskim Krakowie.

Po kilku latach nieobecności Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie, tej niezwykle ważnej instytucji dyplomatycznej, nastąpiło wreszcie jej uroczyste otwarcie. Konsulat Generalny w Krakowie to długa historia relacji polsko-węgierskich a Kraków jest miejscem szczególnym. To tutaj w Krakowie urodził się św. Władysław – László, drugi największy król Węgier, tutaj żyły błogosławiona Salomea, św. Kinga i św. Jadwiga. Uniwersytet Jagielloński był przez wieki głównym ośrodkiem akademickim nie tylko dla Polaków, ale też i Węgrów. Wielu węgierskich studentów tamtych czasów szkolił na Akademii Krakowskiej krośnieński profesor Paweł z Krosna – Ruthenus. Pierwszy Konsulat Węgierski został otwarty w Krakowie w 1918 roku i działał do września 1939 roku. Następnie w roku 1994 znów otworzono w Krakowie Węgierski Konsulat. Olbrzymi udział w organizacji tego ośrodka dyplomacji miał nasz przyjaciel, współorganizator i Honorowy Członek Stowarzyszenia Portius, prof. István Kovács. Ten wybitny znawca polskiej literatury, znakomity historyk, pisarz i poeta był i jest wielkim orędownikiem przyjaźni polsko węgierskiej. Współpraca z tym Konsulem Generalnym przyczyniła się do już historycznych wydarzeń, które miały miejsce również w Krośnie i okolicach. W 2002 roku prof. István Kovács przyjechał kilka razy do naszego miasta. Brał udział w uroczystości upamiętnienia 600 lecia poświęcenia kaplicy na zamku Kamieniec, spotykając się tam z ówczesnymi władzami gminy, powiatu i województwa. Wraz z Unią Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości brał udział w spotkaniu w krośnieńskiej Piwnicy Wójtowskiej a także w wyjazdowej konferencji na statku spacerowym pływającym po zalewie w Solinie. W następnym roku z inicjatywy Konsula Generalnego zorganizowaliśmy Dni Kultury Węgierskiej w Krośnie. Odsłoniliśmy trzy tablice upamiętniające wybitną postać genialnego węgierskiego poety i żołnierza Balinta Balassiego. Tablice wykonane z pomocą Konsulatu Generalnego Republiki Węgierskiej w Krakowie i artystów, członków Stowarzyszenia Portius, odsłoniliśmy w maju 2003 rok na zamku Kamieniec oraz Liceach Ogólnokształcących w Rymanowie i Nowym Żmigrodzie. Przy pomocy Konsulatu Generalnego i Konsula Kovácsa wydaliśmy dwie publikacje książkowe ze zbiorami wierszy Balassiego: „Balint Balassi – poeta i żołnierz oraz „Balint Balassi – poezje”. Stanowisko Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej prof. Kovács pełnił w latach 1994 – 1995 oraz 1999 – 2003 i jako pierwszy Węgier został Honorowym Obywatelem Krakowa. Decyzją węgierskiego rządu Konsulat Generalny w Krakowie zamknięto w 2009 roku. Staraniem nowego Ambasadora Ivana Gyurcsika, w przeddzień węgierskiego Święta Narodowego (15 marca 2014 r.) mogliśmy świętować powrót Konsulatu Generalnego Węgier do Krakowa. Jesteśmy przekonani, że ta nowa placówka dyplomatyczna w Krakowie na ulicy Lubicz 17h, przyczyni się niewątpliwie do poszerzenia kulturalnych, społecznych i biznesowych więzi pomiędzy Polską i Węgrami. W piątek 14 marca o godz. 7.30 na Wawelu u św. Jadwigi królowej odbyła się Msza św. w intencji Polaków i Węgrów, o wierność dziedzictwu św. króla Stefana, św. Jadwigi oraz innych wspólnych świętych i błogosławionych. Główna uroczystość otwarcia Konsulatu Generalnego odbyła się w galerii sztuki w Sukiennicach. Wśród wielu zaproszonych gości byli węgierscy politycy i dyplomaci a wśród nich: Minister Spraw Zagranicznych Węgier – János Martonyi, Ambasador – Ivan Gyurcsik oraz nowa Konsul Generalny Pani Arienne Körmendi i były Ambasador Akos Engelmayer. Stronę polską prezentował gospodarz Krakowa Prezydent – Jacek Majchrowski, Minister Spraw Zagranicznych RP – Radosław Sikorski, Kardynał – Stanisław Dziwisz, a także były Ambasador RP na Węgrzech – Grzegorz Łubczyk, Senator – Bogdan Klich i Wiceminister Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn. Stowarzyszenie Portius reprezentowali Andrzej Kołder, Zbigniew Ungeheuer i doc.dr hab. Władysław Witalisz.