Uncategorized

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Portius z Dyrekcją „PGNiG Technologie” w Hotelu Nafta w Krośnie

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Portius z Dyrekcją „PGNiG Technologie” w Hotelu Nafta w Krośnie

Nie było to pierwsze spotkanie przedstawicieli Przemysłu Naftowego ze Stowarzyszeniem Portius. Spotykaliśmy się wielokrotnie na organizowanych wspólnie wycieczkach zwiedzając węgierskie znane miejscowości a także regiony winiarskie. Odwiedzaliśmy razem winnice i niezwykłe węgierskie piwnice w których mieszka wino. Każdego roku przedsiębiorstwa naftowe wspierają organizowane przez nasze stowarzyszenie festiwale win węgierskich im. Portiusa. Przyznać trzeba również, że wśród załogi tej potężnej spółki są wybitni znawcy i koneserzy „Boskiego Napoju” zwanego u nas w Polsce Węgrzynem.. Spotkanie grudniowe w Hotelu Nafta odbyło się z naszej inicjatywy. Wykorzystując przyjazd do Krosna przedstawicieli dyrekcji przedsiębiorstw naftowych wchodzących w skład PGNiG Technologie, zaproponowaliśmy spotkanie połączone z prezentacją naszego nowego pomysłu, który powinien zainteresować nowopowstałą wielką spółkę naftową.

Aby wszystko odbyło się na najwyższym poziomie, w porozumieniu z Dyrektorem Hotelu Nafta Panem Ryszardem Rabskim, odpowiednio przygotowaliśmy salę restauracyjną, w której miało odbyć się spotkanie. Wokół postawionych w czworokąt stołów ustawiliśmy na sztalugach kilkanaście plakatów promujących organizowane przez nas imprezy i wydarzenia kulturalne. Ustawiono ekran na którym były pokazywane filmy z udziałem naszego stowarzyszenia oraz profesjonalne nagłośnienie dla wybranej muzyki aby klimat naszej prezentacji był odpowiedni do rangi spotkania. Przed naszym stołem ustawiliśmy słynną dębową beczkę z Tokajem Samorodnym, którą otrzymaliśmy od Węgrów w czasie ostatniego festiwalu w sierpniu 2011 r.

Po rozpoczęciu spotkania i prezentacji naszego stowarzyszenia wystąpił Zbigniew Ungeheuer, który przypomniał, jakie ogromne znaczenie dla naszego miasta i całego kraju ma przemysł naftowy oraz to, że Krosno i okolica to światowa kolebka tego przemysłu. Następnie Stanisław Materniak odczytał fragment książki Kazimierza Chłędowskiego, w której autor opisuje, w formie pamiętnika, czasy i stosunki międzyludzkie panujące w pobliskich obok Krosna miejscowościach w drugiej połowie XIX w, wówczas gdy w 1860 roku na terenie wioski Bóbrka zawiązana została spółka i powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej. Właścicielem pierwszej kopalni i pionierem przemysłu naftowego był Karol Klobassa – Zrencki, który kierował odwiertami, był właścicielem terenu kopalni i jej głównym sponsorem. Kolega Andrzej Kołder przypomniał zebranym postać Karola Klobassy – Zrenckiego, wielce zasłużonego dla Krosna i regionu przemysłowca, ziemianina i filantropa, który od 1847 roku na stałe osiadł w pobliskim Zręcinie gdzie zarządzał swoim majątkiem. Karol Klobassa – Zrencki oprócz pierwszej kopalni ropy sponsorował wiele innych budowli, wśród nich budowę mostu i wielu dróg w Krośnie za co otrzymał honorowe obywatelstwo naszego miasta.

Po wystąpieniach przedstawicieli stowarzyszenia podniesiono toast i odśpiewano 100 lat dla Staszka Materniaka w wigilię jego urodzin.

Prezentacja naszej inicjatywy powołania w Krośnie komitetu budowy pomnika pioniera światowego przemysłu naftowego Karola Klobassy–Zrenckiego połączona była z degustacją doskonałych węgierskich win o których zebranym opowiadał Paweł Ungeheuer.

Na zakończenie spotkania, każdy z naftowców otrzymał od naszego stowarzyszenia pamiątkowy prezent z listem intencyjnym.

Jakie będą dalsze losy i realizacja naszego pomysłu pokaże czas. Zdaje się, że Szefowie Spółki „PGNiG Technologie” oraz towarzyszący im zespół kadry kierowniczej pomysł nasz uznał za ciekawy i celowy. Nie było głosów sprzeciwu czy braku zainteresowania, wręcz odwrotnie nasz pomysł wydał się właściwym i trafionym. Pożyjemy, zobaczymy.