Uncategorized

Iwonicz Zdrój i Tokaj

Iwonicz Zdrój i Tokaj podpisały dokument o partnerstwie miast.

Historia Polski i Węgier spleciona jest węzłami wszelakich powiązań wspólnych celów i dokonań, wspólnej walki o wolność, dobrosąsiedzkiej współpracy, wzajemnej pomocy i 1000 letniej przyjaźni. Od niepamiętnych czasów kontakty naszych narodów, regionów, poszczególnych miast i kontakty osobiste tworzyły to, co można dzisiaj uznać za fenomen braterstwa. Nie potrzeba było do tego polityki, ani propagandy. To zjawisko urodziło się i przez tysiąc lat rozwinęło na tyle, że śmiało można zacytować powiedzenie: „Spotkasz Węgra, znajomość nowa a przyjaźń stara”. Dla naszego stowarzyszenia praca na rzecz kultywowania starych dobrosąsiedzkich związków polsko – węgierskich jest celem podstawowym. Jesteśmy o tym przekonani i czerpiemy z tej idei wielką satysfakcję. Doprowadzenie do podpisania dokumentu o partnerstwie miast, które dzielą granice państwowe jest tego przykładem. W przypadku nawiązania współpracy samorządów Iwonicza Zdroju i Tokaju przygotowania trwały wiele miesięcy. Wielką zasługę w tym zakresie należy przypisać członkom honorowym naszego stowarzyszenia. Przede wszystkim profesorowi Istvanowi Kovácsowi, byłemu Konsulowi Generalnemu Węgier w Polsce a także byłemu Ambasadorowi RP na Węgrzech, Grzegorzowi Łubczykowi. Również nasze osobiste spotkania i rozmowy z Burmistrzem Iwonicza Zdroju, Panem Pawłem Pernalem doprowadziły do tego, że idea zbratania tych dwóch miast nabrała realnych możliwości. Po stronie węgierskiej było może łatwiej, bo Burmistrz Tokaju Pan János Májer od 2004 roku jest członkiem honorowym naszego Stowarzyszenia Portius. Po wymianie oficjalnych listów pomiędzy samorządami do Iwonicza Zdroju przyjechał Burmistrz János Májer. Zobaczył piękne polskie uzdrowisko i na oficjalnym spotkaniu z Burmistrzem Iwonicza Zdroju Pawłem Pernalem i Prezesem Stowarzyszenia Portius Zbigniewem Ungeheuerem zaproponował aby w sobotę, 5 października 2013 roku do Tokaju przyjechała liczna grupa przedstawicieli samorządu Iwonicza Zdroju i aby w czasie tokajskiego Festiwalu Wina nastąpiło uroczyste podpisanie „ Partnerstwa Miast”. Tak też się stało.