Uncategorized

Konferencja węgiersko-polska w duchu cywilnego wolontariatu, Budapeszt

Konferencja węgiersko-polska w duchu cywilnego wolontariatu, Budapeszt

W dniu 5 czerwca otrzymaliśmy węgierskie zaproszenie do Budapesztu do udziału w międzynarodowej konferencji „Wolność, demokracja, orędownictwo w Nowej Europie, 1990 – 2010″. Zapraszającymi byli węgierscy prezesi budapeszteńskich organizacji pozarządowych: Bubenkó Csaba i Simon Bálint. Zaproponowano nam wygłoszenie referatu przedstawiającego nasze stowarzyszenie i jego wieloletnią działalność. Szczególnym gościem konferencji miał być Pan Prezydent Lech Wałęsa.

Na konferencję pojechali reprezentować Stowarzyszenie Portius dwaj bracia Roman i Zbigniew Ungeheuer. Sama konferencja odbyła się bardzo uroczyście, było wielu uczestników z organizacji pozarządowych, samorządowych i politycznych. Miejsce wybrano odpowiednie w samym centrum pięknego Budapesztu w budynku Kossuth Klub. Dla podkreślenia wartości i fantazji naszej organizacji uczestniczący wystąpili na konferencji w paradnych żupanach wykonanych na wzór stroju Portiusa. Konferencja trwała dwa dni. Nasi przedstawiciele w swoim wystąpieniu zaprezentowali dokonania krośnieńskiego Stowarzyszenia Portius jego działalność i plany na przyszłość. Na konferencji doszło do wielu miłych spotkań „starych przyjaciół wspólnej idei współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej”. Spotkano się z mistrzem plakatu Krzysztofem Duckim, poetą i dziennikarzem Gaborem Zsille, dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury w Budapeszcie Arkadiuszem Bernasiem a także z dyrektorką Centrum Węgierskim w Krakowie dr Patrycją Pászt i prezesem stowarzyszenia Polonia Nova z Budapesztu Panią Márią Felföldi. Na konferencji polska stronę organizacji pozarządowych reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Portius zaś w imieniu innych polskich organizacji byli przedstawiciele Związku Zawodowego „Solidarność – Komisja Krajowa” i „Solidarność Tesco”. Pan Prezydent Lech Wałęsa na konferencję nie przyjechał ze względu na chorobę i ponad tygodniowy pobyt w szpitalu. Po zwiedzeniu centrum Budapesztu bracia powrócili szczęśliwie do swojego Krosna.