Uncategorized

Kwesta na starym cmentarzu

Kwesta na starym cmentarzu

W poniedziałek, 1 listopada 2010r. w Dzień Wszystkich Świętych, na starym krośnieńskim cmentarzu, w godzinach od 14 do 15: 30 kwestowali członkowie naszego Stowarzyszenia PORTIUS. Jest okazja aby przypomnieć, że Stary Cmentarz założony został w 1786, kiedy to z nakazu władz austriackich, dekretem Cesarza Józefa II Habsburga, wyprowadzono w Galicji cmentarze z obrębu miejskich murów. W Krośnie zakazano wówczas grzebania zmarłych wokół kościoła farnego, gdzie był cmentarz i na miejsce pochówku naszych dawnych obywateli przeznaczono pochyłą łąkę za rzeczką Lubatówka. Na starym krośnieńskim cmentarzu chowano zmarłych do 1954 roku, czyli w sumie 168 lat. Wchodząc głównym wejściem, przez żelazną kutą bramę na teren cmentarza, śród starych drzew widzimy liczne pomniki i nagrobki, w dużej mierze jeszcze z XIX wieku. Zapewne najstarszym jest kamienny nagrobek Karoliny i Antoniego Schytterów z 1832 roku. Pośrodku cmentarza możemy odnaleźć obelisk poświecony uczestnikom powstania styczniowego wzniesiony w 1903 roku wg projektu arch. Napoleona Nawarskiego. Pamiętajmy o tym, że na tym naszym starym cmentarzu spoczywa wiele osób zasłużonych dla miasta i regionu a wśród nich miedzy innymi artysta malarz Stanisław Bergman, wspomniany wyżej architekt Nawarski i dr medycyny Juliusz Kallay z pochodzenia Węgier, twórca krośnieńskiej Gwardii Narodowej w czasie Wiosny Ludów 1848 roku, późniejszy Przewodniczący Rady Narodowej i miejski lekarz Krosna. Wiemy, że gdzieś wśród innych mogił znakomitych spoczywa również słynny „Król Zamczyska” Machnicki (Machnik), który zmarł w 1841 roku i był ciekawą postacią związaną z zamczyskiem Kamieniec. Może kiedyś znajdziemy jego miejsce grobowe?