Uncategorized

Nasza inicjatywa – Most imieniem Karola Klobassy–Zrenckiego

Nasza inicjatywa – Most imieniem Karola Klobassy–Zrenckiego

Pomysł, aby przypomnieć lokalnej społeczności niezwykłą postać Karola Klobassy – Zrenckiego, zrodził się na spotkaniu naszego stowarzyszenia z dyrekcją „PGNiG Technologie” w Hotelu Nafta 15.12.2011 r. Po kilku miesiącach, już w kwietniu 2012r. zwróciliśmy się pismem do Prezydenta Miasta Krosna o rozważenie możliwości nazwania bezimiennego mostu na rzece Wisłok właśnie Jego imieniem. Dokumentów brak, ale prawdopodobnie w tym miejscu w 1865 r. Karol Klobassa–Zrencki ufundował most dla miasta Krosna oraz kilka bitych dróg. Zresztą, niezwykłość tego człowieka i jego dokonania opisane zostały w załączonym życiorysie.

Naszą inicjatywę wsparły przedsiębiorstwa branży naftowej z Krosna i Sanoka a także Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z Krosna oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukaszewicza z Bóbrki.
Rada Dzielnicy Zawodzie w Krośnie pozytywnie zaopiniowała naszą inicjatywę, po niej Rada Miasta Krosna i „ słowo stało się ciałem” W dniu 29 lipca na ul. Niepodległości w Krośnie odbyła się uroczystość nadania imienia dla mostu nad rzeką Wisłok. Most przyjął imię Karola Klobassy – Zrenckiego. W uroczystości wzięli udział potomkowie Karola Klobassy – Zrenckiego a także Władze Miasta Krosna, przedstawiciele firm naftowych, górnicza orkiestra dęta, a także członkowie naszego stowarzyszenia.