Uncategorized

Spotkanie w Krakowie

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Portius z Panią Konsul Generalną Węgier w Jej rezydencji w Krakowie.

Było to pierwsze prywatne spotkanie z nową Panią Konsul Generalną Węgier Dr hab. Adriennę Körmendy w jej rezydencji w Krakowie. Na umówione wcześniej spotkanie przyjechali z Krosna – Roman Ungeheuer, Piotr Górecki , Andrzej Kołder i Zbigniew Ungeheuer.
W dużej mierze spotkanie to przygotowała nasza przyjaciółka Ania Struba, która pracuje w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie od początku wznowienia działalności tej ważnej placówki dyplomatycznej, czyli od 14 marca br. Byliśmy wszyscy zaskoczeni, gdy spotkaliśmy w rezydencji prócz Pani Konsul również jej męża, profesora Uniwersytetu Warszawskiego Bronisława Nowaka a także naszego Wielkiego Przyjaciela, współzałożyciela Stowarzyszenia Portius i byłego Konsula Generalnego Węgier , profesora Istvána Kovácsa. Przyjacielskim rozmowom i wspomnieniom nie było końca. Wierzymy , że współpraca z Panią dr Körmendy będzie układać się wzorowo, że tak jak kiedyś , gdy Konsulem Generalnym był prof. Kovács, działalność naszego stowarzyszenia z węgierską pomocą przynosiła chwałę dla Portiusa, Krosna i Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Na zakończenie spotkania zaprosiliśmy wszystkich gospodarzy rezydencji na nasz XII Festiwal Win Węgierskich im. Portiusa do Krosna. Prosiliśmy także o pomoc w organizacji odsłonięcia, tablicy pamiątkowej – „ W hołdzie Narodowi Węgierskiemu….”, którą planujemy zorganizować we wrześniu br, w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej, dziękując za pomoc jakiej udzieliły Węgry naszym uchodźcom wojskowym i cywilnym w tamtym tragicznym dla Polski czasie.