Uncategorized

Stowarzyszenie „Portius”.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Portius.

W środę, 17 czerwca, o godz 18oo w Klubokawiarni Ferment na ul. Portiusa 4 w Krośnie odbyło się Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia. Po przywitaniu gości prezes Zbigniew Ungeheuer zaproponował porządek zebrania , który został jednomyślnie zaaprobowany przez zgromadzonych, wszyscy zebrani byli za jego przyjęciem. Następnie skarbnik Marcin Pięta zdał relację z sytuacji finansowej naszej organizacji na koniec 2014 roku. Po wystąpieniu skarbnika, prezes Zbigniew Ungeheuer wygłosił prezentację dokonań Stowarzyszenia Portius za okres ostatnich pięciu lat, przedstawił aktualny skład naszych Członków Regularnych i Honorowych. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej przewodniczący Andrzej Kołder. W toku toczącego się Walnego Zgromadzenia udzielono jednogłośnie absolutorium dla sprawozdania finansowego oraz dla wszystkich Członków Zarządu. Wszyscy zebrani byli ZA. Po dyskusji dotyczącej planów stowarzyszenia na najbliższe miesiące, w jawnym głosowaniu, utrzymano Zarząd i Komisję Rewizyjną stowarzyszenia w niezmienionym składzie

Zarząd Stowarzyszenia Portius :

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Portius :

Członkowie Regularni Stowarzyszenia Portius:

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Portius :

1. János Aros – Burmistrz miasta Sárospatak
2. Bronisław Baran – Wiceprezydent miasta Krosna
3. Csába Bobko – Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Zemplén
4. Ernő Csoma – Burmistrz miasta Tolcsva
5. Dr.Jan Stanisław Ciechanowski – Minister,Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
6. István Derczó – Przedsiębiorca z Sárospatak
7. Krzysztow Ducki – Artysta plastyk, Mistrz plakatu z Budapesztu.
8. Tibor Gál + – Winiarz z Egeru, – zmarł w2005r.
9. István Götz – Winiarz z Hercegkut
10. prof.Janusz Gruchała – Prof. Uniwersytetu Jagielońskiego, były Rektor PWSZ w Krośnie.
11. Dr Endre Gyimesi – Minister w Rządzie Węgier, były Burmistrz miasta Zalaegerszeg
12. Mihály Györ – Były Ambasador Republiki Węgier w Polsce
13. Dr Laszló Hegedus – Rektor Universytetu Comeniusa w Sárospatak
14 .Zoltan Hegedus – Winiarz i przedsiębiorca z Sátoraljaujhely
15. Dr Richard Hörcsik – Poseł Parlamentu Węgier
16. Richard Hörcsik Jr. – Winiarz z Hercegkut ( Tokaj Portius Pince )
17. Ryszard Zygmunt Janiak – Hetman Kolekcjonerów Polskich z Łodzi.
18. Dr Róbert Kiss + – Ambasador Węgier w Polsce – zmarł w 2013 r.
19. Prof. István Kovacs – Pisarz, poeta, historyk, dyplomata, były Konsul Generalny Węgier
20. Doc. Dr Adrienne Körmendy – Konsul Generalny Węgier w Krakowie.
21. Prof. Roman Kuźniar – Wykładowca UW, Doradca Prezydenta RP ds. Międzynarodowych
22. János Májer – Samorządowiec, były Burmistrz miasta Tokaj
23. Dr Imre Molnár – Dyplomata, pisarz, historyk , Pracownik MSZ w Budapeszcie.
24. Tadeusz Olszański – Korespondent, pisarz, tłumacz literatury węgierskiej.
25. Prof. Grzegorz Przebinda – Rektor PWSZ w Krośnie
26. Piotr Przytocki – Prezydent miasta Krosna
27. Jozsef Simon – Winiarz z Egeru
28. Stanisław Słyś – Przedsiębiorca, były Przewodniczący Rady Miasta w Krośnie.
29. Prof. Kazimierz Starowieyski – Pracownik naukowy, chemik.
30. Attila Szalai – Dyplomata, historyk węgierski
31. Péter Számosvolgyi – Burmistrz miasta Sátoraljaujhely
32. Doc. Dr Władysław Witalisz – Wykładowca UJ w Krakowie i PWSZ w Krośnie